อิฐแดง 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม.

  • ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม.
  • น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม/ก้อน
  • ใช้ 53 ก้อน/ตร.ม.
  • ก่อปูนหนา 1.5 ซม.
หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 21.5 × 10.5 × 6.5 cm